Verschuiving

De geschiedenis van de elektrotechniek dateert van enkele decennia, zo niet eeuwen geleden. De ‘opvolger’ van de elektrotechniek, de ICT-sector, staat als het ware te popelen om de wereld over te nemen. Sterker nog, dat proces is al in gang getreden. Wat houdt dat in voor de elektrotechnische sector? Wat zijn de verwachtingen voor de opbloeiende ICT-sector van Nederland? Lees verder om erachter te komen.

Integratie en ontwikkeling

De ICT en elektrotechniek lijken als twee honden die om hetzelfde been vechten, maar de werkelijke situatie is een stuk minder opportunistisch. De ICT verdringt de elektrotechniek niet, maar volgt deze juist op. Die ontwikkeling maakt zich het beste kenbaar in de domotica. Elektrotechniek en ICT smelten samen tot een nieuwe discipline.

Onderwijs

Nieuwe ontwikkelingen in de branche zijn van weinig betekenis als het onderwijs er niet op inspeelt. Gelukkig is daar geen sprake van. Een goed voorbeeld van slim onderwijs is de opleiding mechatronica in Amsterdam. Deze opleiding werd aanvankelijk in het leven geroepen vanwege de dalende interesse in de mbo-opleiding elektrotechniek, maar haakt nu in op de opkomende ICT-sector. Afgestudeerden van deze opleiding beschikken over de juiste kwaliteiten om in de moderne ICT-branche hun mannetje te staan. De verwachting is dat meer opleidingen hun curriculum zullen actualiseren, zodat studenten met de juiste kennis de arbeidsmarkt kunnen verkennen.

6h3

Tags: , , , , , ,

Reacties zijn gesloten.